Kategorie

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

POLSKI PRODUCENT

To my tworzymy jakość !

Oferujemy wyłącznie produkty

firmy:

TEL. 514 084 395

e-mail: metalwkret.szymanski@op.pl

dostawa

Reklamacje i zwroty

 

 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu 14 dni od daty wejścia przez Klienta w posiadanie towarów. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany oraz nie został w żaden sposób uszkodzony.

 2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej metalwkret.szymanski@op.pl lub w formie pisemnej na adres F.H.U.''METAL-WKRĘT” ul. Grzybowska 24, Częstochowa 24-202. Do przesyłki należy dołączyć pismo w którym prosimy umieścić informacje o przyczynie zwrotu, numer konta bankowego, dane zamawiającego (imię i nazwisko, adres, adres e-mail nabywcy) oraz datę i numer zamówienia, przedmiot reklamacji.

  Towary muszą być zwracane na adres firmy, w orginalnym, nienaruszonym opakowaniu wraz z paragonem lub kserokopią faktury zakupu.

 3. W przypadku wykrycia wad technicznych lub uszkodzeń powstałych podczas dostawy, towar należy do siedziby firmy wraz z opisem usterki oraz kopią faktury. Rozpatrywane będą tylko te wady, które nie powstały na skutek niewłaściwego użytkowania. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub naprawiony, a jeżeli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.

 4. Pobierz – FORMULARZ ZWROTU.pdf

  Pobierz – FORMULARZ REKLAMACJI.pdf

 

Reklamacje

 1. Kupujący ma obowiązek zbadać starannie zakupiony towar przy jego odbiorze.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji ilościowej jest dokonanie sprawdzenia towaru przez Kupującego.      Sprawdzenie winno nastąpić:
 • w przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy - bezpośrednio w siedzibie firmy ;
 • w przypadku dostarczenia towaru przez pracownika Sprzedawcy - w obecności kierowcy lub pracownika Sprzedawcy
 • w przypadku dostarczenia towaru przez firmę spedycyjną - w obecności kuriera.
 1. Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupującemu przez kuriera bądź po wydaniu Kupującemu zamówionych towarów przez firmę METAL-WKRĘT, Kupujący stwierdzi wady zamówionych towarów lub niezgodność dostarczonych towarów z zamówieniem wówczas zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę METAL-WKRĘT o zauważonych wadach. Firma METAL-WKRĘT odbierze wadliwy towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji przez firmę spedycyjną. FIRMA METAL-WKRĘT NIE BĘDZIE PONOSIŁA KOSZTÓW WYSYŁKI WADLIWYCH TOWARÓW OD KLIENTA, KLIENT MOŻE PRZESŁAĆ WADLIWE TOWARY DO FIRMY METAL-WKRĘT LECZ ZAWSZE CZYNI TO NA WŁASNY KOSZT.
 2. Jeżeli dostarczone towary są niezgodnie ze złożonym zamówieniem wyłącznie ilościowo, wówczas Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę METAL-WKRĘT o zaistniałej niezgodności, a METAL-WKRĘT w przypadku potwierdzenia braków ilościowych prześle Kupującemu na swój koszt brakujące towary.
 3. METAL-WKRĘT rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia wadliwego towaru. Towar wadliwy wymieniony  zostanie na nowy, a jeżeli jest to niemożliwe Sprzedawca zaoferuje do wyboru Kupującego : inny towar dostępny w sklepie internetowym lub zwróci równowartość ceny zakupionego towaru. W razie pozytywnego rozpatrzenia  reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt przesłania wadliwego towaru.     

Jednocześnie informujemy, iż sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.